W naszym przedszkolu dzieci mają kontakt z zagadnieniami logopedycznymi w dwóch wymiarach – indywidualnym i grupowym.

Praca grupowa odbywa się w ramach realizacji zajęć z Podstawy Programowej. Z kolei praca indywidualna związana jest z terapią logopedyczną.  Od lipca 2021 w naszym przedszkolu specjalistyczne indywidualne zajęcia logopedyczne odbywają się wraz z programem multimedialnym Mtalent.