Język niemiecki w przedszkolu

W świecie coraz mocniej zdominowanym przez j. angielski nie można zapominać o tym, że istnieją także inne języki, których znajomość może być w dorosłym życiu przydatna. Znajomość języka angielskiego uchodzi bowiem już niemal za standard. Tym samym coraz większy nacisk kładzie się na to, by człowiek znał więcej niż jeden język obcy. Im wcześniej zacznie się go uczyć tym łatwiej mu będzie osiągnąć odpowiednią kompetencję językową.

Goethe-Institut przygotowało interesującą broszurę, w której wskazuje na zalety i potrzebę wyboru języka niemieckiego w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym. Zachęcamy Państwa do lektury i samodzielnej oceny zasadności wyboru języka niemieckiego:

https://www.goethe.de/resources/files/pdf131/gi_brochure_b5_v16-26.05.20171.pdf

W związku z tym w naszym przedszkolu zdecydowaliśmy się zaproponować Państwu zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego. Celem głównym zajęć jest poznawanie języka niemieckiego w okresie przedszkolnym. Będzie to osiągane poprzez cele szczegółowe, takie jak:
– zabawa językiem niemieckim i w języku niemieckim,
– wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do zabawy językiem niemieckim,
– stosowanie ćwiczeń imitacyjnych-powtarzanie w formie zabawowej,
– aktywizacja wielu zmysłów w procesie poznawania języka niemieckiego,
– zapoznanie z kulturą i obyczajami Niemiec.

Zajęcia z j. niemieckiego mają charakter dobrowolny. Odbywają się dla chętnych (wymóg to odpowiednia liczba osób w grupie). Wybór należy do Państwa :).