Numer konta:
49 1140 2004 0000 3302 7858 7214

W Przedszkolu Niepublicznym High Five pobierane są następujące opłaty:

 • czesne (opłata za uczęszczanie dziecka do przedszkola; wysokość uzależniona od wybranego pakietu godzinowego),
 • opłata za wyżywienie (kwota uzależniona od wybranych posiłków),
 • opłaty za zajęcia dodatkowe (np.  nauka pływania, gra na instrumencie czy dodatkowe zajęcia indywidualne z native speaker’em itp.),
 • opłata wpisowa na dany rok szkolny (przeznaczona m.in. na zakup podręczników i ubezpieczenia NNW),
 • i inne, takie jak np. opłata za zdjęcia z sesję fotograficznej (nieobowiązkowa).

Czesne

Wysokość czesnego w Przedszkolu Niepublicznym High Five jest zróżnicowana, co wynika z faktu, iż oferujemy możliwość pobytu dziecka w różnych godzinach w przedszkolu i wysokość czesnego jest z tym powiązana.

W roku szkolnym 2024/2025 analizując dotychczasowy system płatności dokonaliśmy zmian mających zapewnić najlepszy możliwy system opłat dla naszych uczniów i ich rodzin. Dlatego też, chcielibyśmy podzielić się z Państwem szczegółami, które wprowadzają pewne zmiany w dotychczasowych zasadach płatności.

Wraz z tą informacją, pragniemy Państwa poinformować o trzech różnych opcjach płatności, które mają na celu zaspokojenie różnorodnych potrzeb naszej społeczności przedszkolnej.

Po pierwsze, mamy standardową opcję płatności. Państwo mają możliwość uiścić opłatę do 15. dnia miesiąca, zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Jest to tradycyjny sposób, który pozwala na zapewnienie regularnego przepływu finansowego i mogą Państwo uregulować czesne po otrzymaniu wynagrodzenia, które standardowo pracodawcy zobowiązani są wypłacać do 10 dnia miesiąca.

Zależy nam na tym, abyśmy mogli nasze zobowiązania względem pracowników i innych podmiotów regulować terminowo.  Aby było to możliwe zależy nam na tym, aby Państwo regulowali płatność za czesne i wyżywienie w terminie do 5 dnia miesiąca.  Jeśli Państwo zdecydują się na wcześniejszą płatność dołączony został do niej rabat. Drugim rozwiązaniem jest zatem możliwość uregulowania opłaty do 5. dnia miesiąca z obniżoną kwotą czesnego, którą rozliczamy w ostatnim miesiącu roku szkolnego 2024/2025. Kwota rabatu uzależniona jest od wysokości regulowanego czesnego. Ta wcześniejsza płatność pozwoli Państwu zaoszczędzić trochę pieniędzy, a jednocześnie znacząco wesprze przedszkole w jego terminowych zobowiązaniach.

Trzecie rozwiązanie skierowane jest do osób, które są w stanie uiścić opłatę jednorazowo z góry za cały okres umowy. Tu przygotowaliśmy niespodziankę. Taka płatność wiąże się z obniżką w wysokości jednego miesiąca. Oznacza to, że nie tylko zyskujecie Państwo korzyści finansowe, ale pomagacie nam w planowaniu na przyszłość.

Od 1 września 2024 do 31 sierpnia 2025, wysokość czesnego dla naszych przedszkolaków zostaje ustalona w przedziale kwotowym od 750 złotych miesięcznie do 1400 zł miesięcznie. Szczegółowy podział ujęto w poniższej tabeli. Warto dodać, iż dodatkowo oferujemy jeszcze ulgę dla rodzeństw naszych absolwentów, jak również dla rodzeństw, które zdecydowały się do nas zapisać swoje dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem:

Pakiet Płatność z rabatem (regulowanie do 5 dnia danego miesiąca + rabat rozliczony w sierpniu 2025)* Płatność standardowa

(do 15 dnia miesiąca)

 Płatność jednorazowa

(z góry za cały rok szkolny)

Od godziny 7:00

do godziny 12:59*

750 zł 800 zł 8800 zł

 

Od godziny 7:00

do godziny 13:59*

840 zł 900 zł 9900 zł

 

Od godziny 7:00

do godziny 14:59*

930 zł 1000 zł 11 000 zł
Od godziny 7:00

do godziny 15:45*

1020 zł 1100 zł 12 100 zł
Od godziny 7:00

do godziny 16:15*

1110 zł 1200 zł 13 200 zł
Od godziny 7:00

do godziny 17:00*

1300 zł 1400 zł 15 400 zł

 

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Sposób płatności:

 1. Płatność czesnego regulowana jest wyłącznie na konto bankowe przedszkola.
 2. Ważne jest, aby pamiętać, że od 1 września 2024 do 31 lipca 2025, opłaty za czesne będą musiały być uregulowane w pełnej wysokości bez naliczenia rabatów. Jednak wszelkie uzyskane rabaty z tytułu terminowej płatności do 5. dnia miesiąca zostaną wzięte pod uwagę przy płatności za czesne w ostatnim miesiącu roku szkolnego, tj. w sierpniu 2025 roku. To dodatkowa motywacja dla Państwa, aby być terminowym i otrzymywać korzyści finansowe.
 3. Płatność z góry za cały rok szkolny należy dokonać do 5 września 2024 roku.

Dziękujemy za Państwa stałe wsparcie oraz zaufanie, jakim obdarzacie nasze przedszkole. Jesteśmy przekonani, że te opcje płatności będą korzystne zarówno dla Państwa, jak i dla naszego przedszkola. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu. Chętnie Państwu pomożemy!

 

Inne opłaty:

Zgodnie ze wskazanymi przez Państwa godzinami prosimy, aby dziecko było odbierane przed upływem danej godziny. Godziny odbioru są wprowadzane przez nauczycieli do aplikacji. Zachęcamy, aby dobrze dobierać dla swojego dziecka pakiet.

 

Opłata za godziny poza pakietem:

Ostatnie lata pokazały nam, iż nie zawsze jest możliwe odebranie przez Państwa Dzieci w wybranym przedziale czasowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów postanowiliśmy zaproponować, aby każde dziecko miało w ramach czesnego dodatkowe 60 minut miesięcznie.

Każdemu z rodziców przysługuje dodatkowo 60 minut miesięcznie na odebranie swojego dziecka później, niż jest to zakreślone w wybranym pakiecie. To, od Państwa zależy, czy wskazane 60 minut będzie wykorzystywane po kilka minut na co dzień, czy też będzie to jednorazowe. Naszym zastrzeżeniem jest tylko fakt, iż dodatkowy czas 60 minut nie może zostać wykorzystany w dwóch przypadkach:

 • pobytu dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola, tj. 17:00
 • pobytu dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola, gdy obowiązują skrócone godziny pracy przedszkola – np. w roku szkolnym 2023/2024 były to trzy dni – 31.10.2023, 22.12.2023 i 29.03.2024.

Wskazany dodatkowy czas jest także dla nauczycieli, których obowiązkiem jest przede wszystkim dbać o każde dziecko.  Naszym celem jest zapewnienie każdemu dziecku indywidualnej uwagi, dlatego staramy się utrzymać wszystkie procesy w zorganizowany sposób. Niemniej jednak, są sytuacje, w których nauczyciel musi obsłużyć jednocześnie więcej niż jedno dziecko, co może wpływać na dokładność czasową wprowadzanych godzin wyjścia w aplikacji. Dlatego też, prosimy o wyrozumiałość i dobrą wolę. Nasza kadra nauczycielska zawsze daje z siebie wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo i opiekę nad Państwa dziećmi. Jednakże, prosimy zwrócić uwagę, że przekroczenie tych 60 minut wiąże się z naliczeniem dodatkowych opłat, dlatego w przypadku, gdy nastąpi znacząca pomyłka w godzinach odbioru Państwa dziecka prosimy o zgłaszanie tego celem naniesienia korekt do dyrekcji. Wierzymy w otwartą komunikację i razem możemy stworzyć atmosferę zaufania i zrozumienia.

Po przekroczeniu wspomnianych 60 minut w skali danego miesiąca należy uregulować za każde 15 minut przekroczonego limitu – 10 złotych (opłata naliczana od 61 minuty i następnie za każde 15 minut przedłużenia).

Opłata za godziny poza godzinami pracy przedszkola:

Za pobyt dziecka po zamknięciu przedszkola (poza godzinami pracy przedszkola) – 20 zł za każde rozpoczęte 15 minut pobytu dziecka poza godzinami pracy przedszkola (opłata naliczana od 17:01 i następnie za każde 15 minut spóźnienia, tj. 17:16, 17:31 itd.

W przypadku zgłoszenia dwa dni wcześniej informacji o tym, iż Państwa dziecko zostanie po zamknięciu przedszkola (poza godzinami pracy przedszkola) opłata jest obniżana o 50% i wynosi 10 zł za każde rozpoczęte 15 minut pobytu dziecka poza godzinami pracy przedszkola (opłata naliczana od 17:01 i następnie za każde 15 minut spóźnienia, tj. 17:16, 17:31 itd.

Uwaga!

W dniach, w których obowiązują skrócone godziny pracy przedszkola, jak np. w roku szkolnym 2023/2024 były to trzy dni – 31.10.2023, 22.12.2023 i 29.03.2024 opłata za pobyt po godzinie 15:00 wiążę się z opłatą 50 zł za każde rozpoczęte 15 minut pobytu dziecka poza godzinami pracy przedszkola (opłata naliczana od 15:01 i następnie za każde 15 minut spóźnienia, tj. 15:16, 15:31 itd.).

W dniach przed np. Świętami Bożego Narodzenia (Wigilia) czy przed Świętem Wszystkich Świętych, nasi pracownicy pragną zakończyć swoje obowiązki o odpowiednim czasie, aby móc także spędzić ten wyjątkowy czas w gronie swoich bliskich. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i odbiór dzieci punktualnie w tych dniach w których obowiązują skrócone godziny pracy przedszkola. Dodatkowe opłaty są wprowadzone w celu zapewnienia, aby nasi pracownicy także mogli spędzić czas ze swoimi rodzinami po pracy.

Ulga z tytułu rodzeństwa

– 1 dziecko w przedszkolu – 50 zł/miesięcznie na dziecko – rodzeństwo absolwenta* Przedszkola High Five

– 2 dzieci – 75 zł/miesięcznie na każde dziecko

– 3 dzieci – 120 zł/miesięcznie na każde dziecko

*- przez absolwenta rozumiemy dziecko, które ukończyło roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w naszym przedszkoluWpisowe

Opłata startowa to opłata zwana również wpisowym, która pobierana jest przy zapisie dziecka do przedszkola z tytułu przygotowania na dany rok szkolny tzw. wyprawki.

Wpisowe w High Five wynosić będzie na rok 2024/2025 kwotę 1000 zł. (opłata pobierana przy zapisie dziecka).

Opłata obejmuje m.in.:

 • ubezpieczenie NNW,
 • materiały edukacyjne (m.in. podręczniki w j. polskim i j. angielskim),
 • materiały plastyczne,
 • materiały higieniczne,
 • przygotowanie szafki i identyfikacji dla dziecka w przedszkolu.

W kolejnych latach edukacji przedszkolnej wynosi ona 400,00  zł i jest przeznaczona na zakup kompletu podręczników do j. polskiego  i j. angielskiego (obejmujących m.in. karty pracy, wyprawkę plastyczną czy dostęp do materiałów online). Płatność za wyprawkę należy uregulować do 30 czerwca (pozwoli to na zakup podręczników w sierpniu).


Ulgi

W naszym przedszkolu oferujemy rodzicom szereg ulg i rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie wysokości opłat.  Kwota ulg zależy od indywidualnych uwarunkowań.

Oferujemy w roku 2024/2025 następujące ulgi:

 • ulgę z tytułu bycia rodzeństwem absolwenta Przedszkola – 50 zł miesięcznie,
 • ulgę z tytułu uczęszczania do przedszkola rodzeństwa – 75 lub 120 zł miesięcznie na każde dziecko,
 • ulgę z tytułu zapłaty czesnego do 5 dnia danego miesiąca – rabat od 50 do 100 złotych miesięcznie*
 • ulgę z tytułu zapłaty czesnego za cały rok z góry – rabat w wysokości sięgającej jednego miesiąca*;  płatność za cały rok z góry należy dokonać do dnia 5 września 2025 roku.

  Uwaga! Brak ulg z powodu nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub wyjazdem; w takim przypadku możemy zaproponować zmianę pakietu na najniższy)


Ulgi łączą się!

– – –

Inne opłaty

Dzienna stawka żywieniowa dla diety standardowej (od 1 września 2024): 22,90 zł

Należność za wyżywienie należy opłacić na konto do 5 dnia miesiąca* lub 15 dnia miesiąca* wraz z opłatą za czesne.

Cena poszczególnych posiłków:

– śniadanie – 3,60 zł (trzy złote 60/100 groszy);

– II śniadanie – 3,20 zł (trzy złote 20/100 groszy);

– obiad – 12,90 zł (dwanaście złotych 90/100 groszy);

– podwieczorek – 3,20 zł (trzy złote 20/100 groszy).

Dieta bezmleczna lub wegetariańska

W okresie od 01.09.2024 do 31.08.2025 dzienna stawka żywieniowa za dietę specjalistyczną taką jak dieta bezmleczna czy wegetariańska wynosi 25,90 zł (dwadzieścia pięć złotych 90/100 groszy).

Koszt wyżywienia obejmuje:

– śniadanie – 4,60 zł (cztery złote 60/100 groszy);

– II śniadanie – 3,20 zł (trzy złote 20/100 groszy);

– obiad – 13,90 zł (trzynaście złotych 90/100 groszy);

-podwieczorek – 4,20 zł (cztery złote 20/100 groszy).

Inne diety – cennik ustalany indywidualnie

Posiłki zamawiane są przez Państwa poprzez aplikację. Prosimy o wybór zgodny z pakietem czasowym, tj. np. wybór bez podwieczorku, jeśli Państwa dziecko nie zostaje dłużej niż do  godziny 15:00.  Posiłki podawane są w różnych godzinach w poszczególnych grupach. Szczegółowy wykaz godzin jest podany w aplikacji, po wejściu w zakładkę „Plan dnia”. Godziny posiłków ze względów organizacyjnych mogą ulegać zmianom, o czym Państwo są informowani na bieżąco poprzez aplikację wewnętrzną.

Posiłki przygotowywane przez Rodziców

Spożywanie posiłków, które zapewnia Przedszkole nie jest obowiązkowe. Mając na uwadze doświadczenia z ostatnich lat jesteśmy otwarci także na posiłki, które dostarczają Państwo samodzielnie.  Mając na uwadze regulacje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie jest możliwe spożywanie tych posiłków z jedzeniem przygotowywanym dla pozostałych dzieci w przedszkolu. W przypadku chęci spożywania posiłku zewnętrznego, odpowiedniego przygotowanego samodzielnie przez Rodziców przedszkole zapewnia taką możliwość w osobnym pomieszczeniu kuchennym w godzinach około 12:00-12:30. W tym czasie do dzieci/dziecka może zostać oddelegowany dodatkowy pracownik – pomoc przedszkolna.

Zgodnie z wytycznymi  ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. prosimy zwrócić uwagę na zasady zdrowego żywienia dzieci oraz wymagania, które muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Nasze przedszkole jest miejscem bez słodyczy. Chcemy, aby przedszkole uczyło zdrowych nawyków żywnościowych. Tym samym prosimy o trzymanie się naszych zasad w przygotowywaniu ewentualnych przekąsek dla dzieci.
Jednocześnie informujemy, iż część rodziców zgłaszała nam rozmaite alergie i nietolerancje pokarmowe swoich pociech. Prosimy także w tym miejscu o nie przynoszenie przez Dzieci słodyczy do przedszkola, w tym także nawet do szatni przedszkolnej. Podzielenie się w dobrej wierze przez dziecko z innym dzieckiem np. cierpiącym na poważną chorobę przewodu pokarmowego może być po prostu dramatyczne w skutkach. Prosimy o odpowiedzialność i akceptację naszych zasad.

Opłata za ponadprogramowe zajęcia dodatkowe:
ustalana indywidualnie z rodzicami w zależności od liczby i rodzaju zajęć (np. basen)


Opłaty dodatkowe:

  • nauka pływania,
  • indywidualne zajęcia z native’m,
  • nauka gry na pianinie .

  Zapraszamy do zapisu
  Wybierz Przedszkole High Five!