Numer konta:
49 1140 2004 0000 3302 7858 7214

W Przedszkolu Niepublicznym High Five pobierane są następujące opłaty:

 • czesne (opłata za uczęszczanie dziecka do przedszkola; wysokość uzależniona od wybranego pakietu godzinowego),
 • opłata za wyżywienie (kwota uzależniona od wybranych posiłków),
 • opłaty za zajęcia dodatkowe (np.  nauka pływania, gra na instrumencie, dodatkowe indywidualne zajęcia z logopedą czy native speaker’em itp.),
 • opłata wpisowa na dany rok szkolny (przeznaczona m.in. na zakup podręczników i ubezpieczenia NNW),
 • i inne, takie jak np. opłata za zdjęcia z sesję fotograficznej (nieobowiązkowa).

Czesne

Wysokość czesnego zależy od Państwa oczekiwań. Oferujemy możliwość pobytu dziecka w różnych godzinach w przedszkolu. Przykładowo w ramach adaptacji oferujemy możliwość pozostawania do godziny 12:00. Jeśli natomiast mają Państwo życzenie maksymalnego wydłużenia opieki to mamy dla Państwa pakiet do 17:00.

Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom zaproponowaliśmy rozwiązania, które pozwalają na niższe koszty czesnego Państwa Dziecka. Jeśli mają Państwo możliwość opłacenia czesnego z  góry za cały rok to jest to najkorzystniejszy dla Państwa wariant. Przysługuje Państwu dodatkowa ulga.

Zależy nam na tym, abyśmy mogli nasze zobowiązania względem pracowników i innych podmiotów regulować terminowo.  Aby było to możliwe zależy nam na tym, aby Państwo regulowali płatność za czesne i wyżywienie w terminie do 5 dnia miesiąca. Decydując się na płatność co miesiąc mogą Państwo skorzystać z ulgi za płatność do 5 dnia miesiąca.  Doceniając Państwa terminową płatność we wskazanym terminie obniżamy czesne w kwocie 50 zł miesięcznie, co w skali roku pozwala na oszczędność nawet 600 zł.

W przypadku braku regulowania czesnego w tym terminie uprzejmie prosimy o zapłatę w standardowej kwocie do 15 dnia miesiąca. Mamy nadzieję, że nie dojdzie do braku zapłaty w tym terminie, gdy niestety będziemy zmuszeni do naliczenia odsetek ustawowych. Zgodnie z  art. 359 § 2 1. KC naliczane będą one dopiero od 16 dnia miesiąca.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem:

Pakiety – od godziny 8:00 – okres 01.09.2023-31.08.2024* (kwoty na rok szkolny 2024/2025 zostaną podane do dnia 31 grudnia 2023)

Pakiet Płatność standardowa

(do 15 dnia miesiąca)

Płatność

(do 5 dnia miesiąca

+ rabat)*

Płatność

jednorazowa z góry za cały okres umowy

Od godziny 8:00

do godziny 12:59*

650 600 6 600 zł
Od godziny 8:00

do godziny 13:59*

750 700 7 800 zł
Od godziny 8:00

do godziny 14:59*

820 770 8 640 zł
Od godziny 8:00

do godziny 15:45*

880 830 9 360 zł
Od godziny 8:00

do godziny 16:15*

950 900 10 200 zł
Od godziny 8:00

do godziny 17:00*

1100 1050 12 000 zł

Pakiety – od godziny 7:00 – okres 01.09.2023-31.08.2024*

Pakiet Płatność standardowa

(do 15 dnia miesiąca)

Płatność

(do 5 dnia miesiąca

+ rabat)*

Płatność

jednorazowa z góry za cały okres umowy

Pakiet adaptacyjny (pierwszy miesiąc; od 7:00 do 12:00) 500 450
Od godziny 7:00

do godziny 12:59*

750 700 7 800 zł
Od godziny 7:00

do godziny 13:59*

850 800 9 000 zł
Od godziny 7:00

do godziny 14:59*

920 870 9 840 zł
Od godziny 7:00

do godziny 15:45*

980 930 10 560 zł
Od godziny 7:00

do godziny 16:15*

1050 1000 11 400 zł
Od godziny 7:00

do godziny 17:00*

1200 1150 13 200 zł

Zgodnie ze wskazanymi przez Państwa godzinami prosimy, aby dziecko było odbierane przed upływem danej godziny. Godziny odbioru są wprowadzane przez nauczycieli do aplikacji. Zachęcamy, aby dobrze dobierać dla swojego dziecka pakiet.

Opłata za godziny poza pakietem:

– za przekroczenie godzin pakietów do godziny 14:59 – 10 zł za każdą rozpoczęte 20 minut pobytu dziecka poza wybranym pakietem;

– za przekroczenie godzin pakietów do godziny 15:45 i 16:15 – 20 zł za każdą rozpoczęte 20 minut pobytu dziecka poza wybranym pakietem;

– za pobyt dziecka po zamknięciu przedszkola (poza godzinami pracy przedszkola) – 20 zł za każde rozpoczęte 20 minut pobytu dziecka poza godzinami pracy przedszkola (opłata naliczana od 17:01 i następnie za każde 20 minut spóźnienia, tj. 17:21, 17:41 itd.).

– w przypadku posiadania pakietu od 8:00 jednorazowy pobyt dziecka między 7:00 a 8:00 to koszt 5 zł (należy go zgłosić dzień wcześniej za pośrednictwem aplikacji).

Ulga z tytułu rodzeństwa

– 1 dziecko w przedszkolu – 50 zł/miesięcznie na dziecko – rodzeństwo absolwenta* Przedszkola High Five

– 2 dzieci – 75 zł/miesięcznie na każde dziecko

– 3 dzieci – 120 zł/miesięcznie na każde dziecko

*- przez absolwenta rozumiemy dziecko, które ukończyło roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w naszym przedszkolu



Wpisowe

Opłata startowa to opłata zwana również wpisowym, która pobierana jest przy zapisie dziecka do przedszkola z tytułu przygotowania na dany rok szkolny tzw. wyprawki.

Wpisowe w High Five wynosić będzie na rok 2023/2024 kwotę 1000 zł. (opłata pobierana przy zapisie dziecka).

Opłata obejmuje m.in.:

 • ubezpieczenie NNW,
 • materiały edukacyjne (m.in. podręczniki w j. polskim i j. angielskim),
 • materiały plastyczne,
 • materiały higieniczne,
 • przygotowanie szafki i identyfikacji dla dziecka w przedszkolu.

W kolejnych latach edukacji przedszkolnej wynosi ona 400  zł i jest przeznaczona na zakup kompletu podręczników do j. polskiego  i j. angielskiego (obejmujących m.in. karty pracy, wyprawkę plastyczną czy dostęp do materiałów online). Płatność za wyprawkę należy uregulować do 31 lipca (pozwoli to na zakup podręczników w sierpniu).


Ulgi

W naszym przedszkolu oferujemy rodzicom szereg ulg i rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie wysokości opłat.  Kwota ulg zależy od indywidualnych uwarunkowań.

Oferujemy w roku 2023/2024 następujące ulgi:

 • ulgę z tytułu bycia rodzeństwem absolwenta Przedszkola – 50 zł miesięcznie,
 • ulgę z tytułu uczęszczania do przedszkola rodzeństwa – 75 lub 120 zł miesięcznie na każde dziecko,
 • ulgę z tytułu zapłaty czesnego do 5 dnia danego miesiąca – rabat w wysokości 50 zł za każdy miesiąc (rocznie daje to 600 zł),
 • ulgę z tytułu zapłaty czesnego za cały rok z góry – rabat w wysokości 600 zł w skali roku (ta ulga łączy się z ulgą za płatność do 5 dnia miesiąca w efekcie od standardowej kwoty czesnego uzyskują Państwo aż 1200 zł rabatu); płatność za cały rok z góry należy dokonać do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

  Uwaga! Brak ulg z powodu nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub wyjazdem; w takim przypadku możemy zaproponować zmianę pakietu na najniższy)


Ulgi łączą się!

– – –

Inne opłaty

Dzienna stawka żywieniowa (od 1 września 2023): 20,20 zł

Należność za wyżywienie należy opłacić na konto do 5 dnia miesiąca* lub 15 dnia miesiąca* wraz z opłatą za czesne.

Cena poszczególnych posiłków:

– śniadanie – 3,00 zł (trzy złote);

– II śniadanie – 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy);

– obiad – 12,00 zł (dwanaście złotych);

-podwieczorek – 3,00 zł (trzy złote).

Posiłki zamawiane są poprzez aplikację LiveKid. Prosimy o wybór zgodny z pakietem czasowym, tj. np. wybór bez podwieczorku, jeśli Państwa dziecko nie zostaje dłużej niż do 15:00. Orientacyjne godziny posiłków podajemy poniżej.

Śniadanie w roku szkolnym 2022/2023 podawane jest w godzinach 8:30-9:00.  Pozostałe posiłki podawane są w różnych godzinach w poszczególnych grupach. Szczegóły poniżej:

Wesołe Pasikoniki  Pracowite Pszczółki  Mądre Sówki 
Śniadanie 8:30 – 9:00 8:30 – 9:00 8:30 – 9:00
II śniadanie 10:30-10:45 10:15-10:30 10:15-10:30
Obiad (dwa dania) 12:00-12:30 12:15-12:45 12:30-13:00
Podwieczorek 15:15-15:30 15:15-15:30 15:30-15:45

Godziny posiłków ze względów organizacyjnych mogą ulegać zmianom, o czym Państwo są informowani na bieżąco poprzez aplikację wewnętrzną.

Posiłki przygotowywane przez Rodziców

Spożywanie posiłków, które zapewnia Przedszkole nie jest obowiązkowe. Mając na uwadze doświadczenia z ostatnich lat jesteśmy otwarci także na posiłki, które dostarczają Państwo samodzielnie.  Mając na uwadze regulacje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie jest możliwe spożywanie tych posiłków z jedzeniem przygotowywanym dla pozostałych dzieci w przedszkolu. W przypadku chęci spożywania posiłku zewnętrznego, odpowiedniego przygotowanego samodzielnie przez Rodziców przedszkole zapewnia taką możliwość w osobnym pomieszczeniu kuchennym w godzinach około 12:00-12:30. W tym czasie do dzieci/dziecka może zostać oddelegowany dodatkowy pracownik – pomoc przedszkolna.

Zgodnie z wytycznymi  ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. prosimy zwrócić uwagę na zasady zdrowego żywienia dzieci oraz wymagania, które muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Nasze przedszkole jest miejscem bez słodyczy. Chcemy, aby przedszkole uczyło zdrowych nawyków żywnościowych. Tym samym prosimy o trzymanie się naszych zasad w przygotowywaniu ewentualnych przekąsek dla dzieci.
Jednocześnie informujemy, iż część rodziców zgłaszała nam rozmaite alergie i nietolerancje pokarmowe swoich pociech. Prosimy także w tym miejscu o nie przynoszenie przez Dzieci słodyczy do przedszkola, w tym także nawet do szatni przedszkolnej. Podzielenie się w dobrej wierze przez dziecko z innym dzieckiem np. cierpiącym na poważną chorobę przewodu pokarmowego może być po prostu dramatyczne w skutkach. Prosimy o odpowiedzialność i akceptację naszych zasad.

Opłata za ponadprogramowe zajęcia dodatkowe:
ustalana indywidualnie z rodzicami w zależności od liczby i rodzaju zajęć (np. basen)


Opłaty dodatkowe:

  • nauka pływania,
  • indywidualne zajęcia z native’m,
  • nauka gry na pianinie .

  Zapraszamy do zapisu
  Wybierz Przedszkole High Five!