Rok szkolny 2024/2025 

High Five obok prowadzenia przedszkola dwujęzycznego na os. Kolorowym oferuje także Państwu ofertę dla dzieci młodszych. Zapraszamy najmłodszych do zapisu do naszego oddziału żłobkowego.

Lokalizacja: Osiedle Urocze 18

Od 1 czerwca 2024 zapraszamy do zapisu do Żłobka Niepublicznego High Five, który będzie dostępny pod adresem Os. Urocze 18 w Krakowie. Placówka zlokalizowana jest jest nieopodal Przedszkola Niepublicznego High Five (w odległości około 1100 m).

Żłobek Niepubliczny będzie przeznaczony dla dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat. Będzie znajdował się w kompleksie żłobkowo-przedszkolnym: tj. obiekt posiada 2 sale:

– sala nr 1 – dla dzieci żłobkowych,

-sala nr 2 – dla dzieci przedszkolnych (dzieci po jego ukończeniu mają możliwość pierwszeństwa* dołączenia do Przedszkola High Five)

* Dzieci, które uczęszczają do tego oddziału mają możliwość przejść następnie do Przedszkola Niepublicznego High Five na os. Kolorowym 9 E i 10. Przejście następuję od nowego roku szkolnego. Tym samym, jeśli Państwa Dziecko na dzień 1 września nie ma ukończonych 30 miesięcy (2,5 roku) to może przejść z oddziału żłobkowego do przedszkolnego na os. Uroczym 18, a następnie dołączyć z kolejnym rokiem szkolnym do Przedszkola Niepublicznego High Five lub wcześniej, jeśli zwolni się miejsce dla Państwa Dziecka.

Oddział żłobkowy i przedszkolny na os. Uroczym 18 czynne będą w godzinach 7:30-16:00 (8,5 godzin dziennie). Opiekę zapewniać będą wychowawcy polskojęzyczni i asystenci prowadzący zajęcia z j. angielskiego.

Zapisy:

Obecnie trwa rekrutacja dla dzieci urodzonych przed 1.01.2023. Jeśli Twoje Dziecko urodziło się po tym dniu prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu, kiedy może dołączyć do nas. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 535 035 650.

Aby zapisać dziecko należy:

  • podać podstawowe dane osobowe dziecka (imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, datę urodzenia dziecka oraz PESEL),
  •  dokonać opłaty wpisowej.

Następnie zostaje podpisana umowa z Państwem oraz poproszeni są Państwo o wypełnienie formularza dla dziecka przyjętego do naszej placówki.

Wpisowe:

1000 zł (w kwocie ujęta wyprawka)

Opłata wpisowa przy „przejściu” do przedszkola nie jest wnoszona w danym roku szkolnym.

Czesne:

Standardowa opłata za opiekę dla dzieci w wieku żłobkowym wynosi dla pakietu obejmującego godziny 7:30-16:00 kwotę 24 000 zł w skali roku, która jest podzielona na 12 równych płatności w kwocie 2000 zł. Istnieje możliwość obniżenia tej opłaty poprzez skorzystanie z ulg (np. krótszy pakiet pobytu dziecka, płatność z góry za cały rok, płatność do 5 dnia miesiąca, posiadanie rodzeństwa w  High Five). Chcemy podkreślić, iż ulgi przyznawane są pod warunkiem, iż Państwa Dziecko będzie uczęszczać do naszej placówki przez cały rok szkolny. W innym przypadku ulgi powodujące obniżenie wysokości czesnego nie obowiązują.

Płatność do 5 dnia miesiąca* Płatność do 15 dnia miesiąca*
Pakiet 1 7:30-11:00 1 200 1 300
Pakiet 2 7:30-12:30 1 400 1 500
Pakiety 3 7:30-14:00 1 600 1 700
Pakiet 4 7:30-16:00 2 000 2 100

*-kwoty nie obejmują dofinansowań, jakie mogą Państwo uzyskać.

Dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobków przewidziane są dofinansowania. Przykładowo są to:

  • dofinansowanie  wypłacane przez ZUS, które wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (w przypadku  otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego w średniomiesięcznej wysokości świadczenia wynosi 500 zł i nie może być łączona z dofinansowaniem z ZUS w kwocie do 400,00 zł).
  • dofinansowania z Urzędu Miasta Krakowa – wynosi 3,50 zł/godz. (dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 3,50 zł; przy pobycie 8 godzin/dziennie przez ok. 20 dni w miesiącu daje to kwotę około 630 złotych).

Szczegółowe, aktualne informacje zostaną przekazane Państwu po ustaleniu dokładnych kwot dofinansowania przez odpowiednie instytucje.

Z rodzicami dziecka, które przekroczy 2,5 roku istnieje możliwość  przejścia do grupy przedszkolnej (o ile będziemy posiadać miejsce). Wówczas zawierana jest umowa „przedszkolna”, co wiążę się z obniżeniem opłat do wysokości wskazanych dla przedszkola. Szczegóły „przejścia” omawiane są z dyrekcją.

Opłata za wyżywienie :

Dzienna stawka żywieniowa (od 1 września 2024): 22,90 zł

Należność za wyżywienie należy opłacić na konto do 5 dnia miesiąca* lub 15 dnia miesiąca* wraz z opłatą za czesne.

Cena poszczególnych posiłków:

W okresie od 01.09.2024 do 31.08.2025 dzienna stawka żywieniowa za dietę standardową wynosi 22,90 zł (dwadzieścia dwa złote 90/100 groszy).

Koszt wyżywienia obejmuje:

– śniadanie – 3,60 zł (trzy złote 60/100 groszy);

– II śniadanie – 3,20 zł (trzy złote 20/100 groszy);

– obiad – 12,90 zł (dwanaście złotych 90/100 groszy);

– podwieczorek – 3,20 zł (trzy złote 20/100 groszy).

Posiłki zamawiane są poprzez aplikację. Prosimy o wybór zgodny z pakietem czasowym, tj. np. wybór bez podwieczorku, jeśli Państwa dziecko nie zostaje dłużej niż do 15:00. Orientacyjne godziny posiłków podajemy poniżej.


Cennik przedszkolny dostępny jest pod linkiem: https://www.przedszkolehighfive.pl/oplaty/


Ulga z tytułu rodzeństwa

– 1 dziecko w przedszkolu – 50 zł/miesięcznie na dziecko – rodzeństwo absolwenta* Przedszkola High Five

– 2 dzieci – 75 zł/miesięcznie na każde dziecko w  żłobku/przedszkolu

– 3 dzieci – 120 zł/miesięcznie na każde dziecko w  żłobku/przedszkolu

*- przez absolwenta rozumiemy dziecko, które ukończyło roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w naszym przedszkolu