Trwają zapisy na nowy rok szkolny 2019/2020 do powstającego Przedszkola High Five przy os. Kolorowym 9 E w Krakowie.

Świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego skierowane jest do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych posiadających dziecko w wieku od 2,5 roku życia do 6 roku życia.

Aby zapisać swoje dziecko do przedszkola High Five, wypełnij poniższy formularz rekrutacyjny.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na każde pytanie!


Procedura rekrutacji dziecka do przedszkola:

  1. kontakt rodzica z przedszkolem;
  2. wypełnienie karty zgłoszenia (pobierz) i przekazanie jej do przedszkola (osobiście lub zdalnie);
  3. przekazanie przez Dyrektora przedszkola kompletu dokumentów oraz zapoznanie Rodzica ze Statutem i Regulaminem przedszkola;
  4. opłacenie wpisowego w kwocie 500 zł;
  5. przyjęcie dziecka do przedszkola;
  6. podpisanie dokumentów oraz rozpoczęcie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Formularz rekrutacyjny

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.