Zapraszamy do zapisu do High Five!

W roku szkolnym 2024/2025  w High Five zaplanowaliśmy funkcjonowanie 5 grup wiekowych:

– rocznik 2022 (Grupa Szalonych Gąsieniczek; Crazy Caterpillars)

– rocznik 2021 (Grupa Pięknych Motylków; Beautiful Butterflies)

– rocznik 2020 (Grupa Wesołych Pasikoników; Happy Hoppers)

– rocznik 2019 (Grupa Pracowite Pszczółki; Busy Bees)

– rocznik 2018  (Grupa Mądre Sówki; Wise Owls).

Nasze przedszkole zlokalizowane jest w budynku przy os. Kolorowym 9 D-E  (tu znajdują się 3 oddziały: 4, 5 i 6-latki) oraz os. Kolorowym 10 (tu znajdują się oddziały dla dzieci 2,5-letnich i 3-latków) w Krakowie.

Świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego skierowane jest do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych posiadających dziecko w wieku od 2,5 roku życia do 6 roku życia (w przedszkolu realizujemy obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, tj. „zerówkę”).

ZASADY REKRUTACJI 

Zapisy do Dwujęzycznego Przedszkola Niepublicznego High Five prowadzone na rok szkolny 2024/2025  są od 1 stycznia 2024 do wyczerpania miejsc.

Dokumentacja dotycząca rekrutacji dziecka do przedszkola:

  1. wypełnienie formularza rekrutacyjnego;
    Formularz zgłoszeniowy do High Five
  2. opłacenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200,00 zł

Numer konta: Mbank, 49 1140 2004 0000 3302 7858 7214

Prosimy o wpłatę tytułem: Opłata rekrutacyjna Imię i Nazwisko Dziecka

Zapraszamy do zapisu do Przedszkola Niepublicznego High Five.

Proces rekrutacji:

Etap 1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego i dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 zł*.

Etap 2. Spotkanie z rodzicami dziecka i omówienie zasad funkcjonowania przedszkola (termin ustalany indywidualnie).

Nasze doświadczenie pokazuje, iż spotkanie w przedszkolu jest elementem obowiązkowym wyboru placówki. Proponujemy spotkanie trwające około 30 minut. Omawiana jest w jego trakcie organizacja przedszkola. Chcemy przedstawić Państwu  nasze przedszkole i odpowiedzieć na Państwa pytania.

Etap 3. Potwierdzenie przez Przedszkole przyjęcia dziecka i podpisania umowy oraz uiszczenie pozostałej opłaty wpisowej na rok szkolny 2024/2025.

– – –

Dodatkowe kryteria przyjęć w przypadku zapisu w tym samym dniu (gdy są wolne miejsca) lub w przypadku utworzenia listy rezerwowej (po wyczerpaniu miejsc) w celu ustalenia kolejności przyjęć:

O przyjęciu decydować będą kolejne takie aspekty jak:

– uczęszczanie rodzeństwa dziecka do Przedszkola High Five (10 pkt);

– status rodziny absolwenta Przedszkola High Five (5 pkt);

– status rodziny wielodzietnej (3 pkt).

Znajomość języka angielskiego u dziecka nie jest wymagana przy zapisie do przedszkola, ale jest mile widziana.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, po zakończonym etapie rekrutacji, powstać miała również tzw. lista rezerwowa, gdyż niestety liczba miejsc w High Five, nie jest maksymalna, ale ze względu na jakość świadczonych usług, jest ograniczana, mimo warunków lokalowych, które pozwalałyby na zdecydowaną większą liczbę przyjęć (nawet do 25 dzieci w oddziale).

*- opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł. W ramach opłaty rekrutacyjnej ponoszone są koszty organizacji procedury rekrutacji.  Po przyjęciu opłata wchodzi w skład opłaty wpisowej (w jej ramach opłata rekrutacyjna, wyprawka, ubezpieczenie itp.).

Jeśli mają  Państwa pytania lub wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się z nami. Chętnie odpowiemy na każde pytanie!