Trwają zapisy na nowy rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola High Five przy os. Kolorowym 9 D-E w Krakowie.

Świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego skierowane jest do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych posiadających dziecko w wieku od 2,5 roku życia do 6 roku życia.

Aby zapisać swoje dziecko do Przedszkola Niepublicznego High Five, wypełnij poniższy formularz rekrutacyjny.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na każde pytanie!


Procedura rekrutacji dziecka do przedszkola:

  1. kontakt rodzica z przedszkolem;
  2. wypełnienie karty zgłoszenia (pobierz) i przekazanie jej do przedszkola (osobiście lub zdalnie);
  3. przekazanie przez Dyrektora przedszkola kompletu dokumentów oraz zapoznanie Rodzica ze Statutem i pozostałym regulaminami obowiązującymi w przedszkolu;
  4. opłacenie wpisowego w kwocie 500 zł;
  5. przyjęcie dziecka do przedszkola;
  6. podpisanie dokumentów oraz rozpoczęcie korzystania z wychowania przedszkolnego.

Formularz rekrutacyjny

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.