W roku szkolnym 2023/2024  zapisy do High Five będą prowadzone w 5 kategoriach wiekowych:

– rocznik 2021 (Grupa żłobkowa Szalonych Gąsieniczek; Crazy Caterpillars) – planowane uruchomienie: Lipiec 2023

– rocznik 2020 (Grupa Pięknych Motylków; Beautiful Butterflies) – planowane uruchomienie: Lipiec 2023

– rocznik 2018 (Grupa Pracowite Pszczółki; Busy Bees)

– rocznik 2017  (Grupa Mądre Sówki; Wise Owls)

Nasze przedszkole zlokalizowane jest przy os. Kolorowym 9 D-E  (3 oddziały: 4, 5 i 6-latki) i os. Kolorowym 10 (nowe oddziały: żłobkowy gr. 2-latków i przedszkolny – gr. 3-latków) w Krakowie.

Świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego skierowane jest do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych posiadających dziecko w wieku od 2,5 roku życia do 6 roku życia (w przedszkolu realizujemy obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, tj. „zerówkę”).

Świadczenie usług w zakresie opieki żłobkowej skierowane jest do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych posiadających dziecko w wieku  do 3 roku życia.

WOLNE MIEJSCA

W związku z otwarciem dwóch nowych oddziałów  mamy w tym roku więcej niż w poprzednich wolnych miejsc. Pierwsza rekrutacja była prowadzona w okresie do 31 marca 2023. Większość miejsc została już zajęta. Zostały pojedyncze wolne miejsca. Szczegóły poniżej.

Planowana liczba miejsc Wolne miejsca

(według stanu na dzień 1.04.2023)

Grupa 1 „Szalone Gąsieniczki” – rocznik 2021 – 8 miejsc 1 wolne miejsce
Grupa 2 „Piękne Motylki” – rocznik 2020 – 13 miejsc 1 wolne miejsce
Grupa 3 „Wesołe Pasikoniki” – rocznik 2019 – 17 miejsc 1 wolne miejsce
Grupa 4 „Pracowite Pszczółki” – rocznik 2018 – 17 miejsc 2 wolne miejsca
Grupa 5 „Mądre Sówki” (tzw. „Zerówka”) – rocznik 2017 – 17 miejsc. 2 wolne miejsca

ZASADY REKRUTACJI 

Analizując poprzednie lata uznaliśmy, iż odchodzimy od rekrutacji „kto pierwszy”. Decydowanie kolejności złożenia formularza uznaliśmy za niesprawiedliwe i powodujące, iż część z Państwa, mimo naszej szczerzej chęci współpracy nie mogła nawiązać z nami współpracy albo stało się to dopiero po dłuższym okresie oczekiwania.

Przyjęliśmy, iż rozwiązaniem pośrednim są zapisy w turach. W obrębie pierwszej trwającej blisko 2 miesiące każdy z Państwa będzie miał równe szanse na wypełnienie formularza,  a następnie zobaczenie placówki i spotkanie się z nami, abyśmy mogli wspólnie lepiej się poznać.

W Krakowie mamy cały szereg różnych przedszkoli i zależy nam na nawiązaniu współpracy z tymi z Państwa, którzy są przekonani do naszej filozofii, naszych rozwiązań, zasad i ze względu na dobro Państwa Dzieci będą nas w tym wspierać.

Zapisy do High Five prowadzone na miejsca dostępne od 1 września 2023* będą w okresie od 24 stycznia do 31 marca 2023.

*- w związku z prowadzonymi pracami adaptacyjno-remontowymi na os. Kolorowym 10 nie znamy dokładnej daty otwarcia dwóch grup – żłobkowej i 3-latków – najpóźniej grupy zostaną uruchomione od 1 września, aczkolwiek możliwy termin to lipiec 2023 – przy zapisie dla rocznika 2020 i 2021 będziemy prosić o zaznaczenie, czy są Państwo zainteresowani miejscem od kwietnia/maja czy od września.

Dokumentacja dotycząca rekrutacji dziecka do przedszkola:

  1. wypełnienie formularza rekrutacyjnego;
    Formularz zgłoszeniowy do High Five
  2. opłacenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł

Numer konta: Mbank, 49 1140 2004 0000 3302 7858 7214

Prosimy o wpłatę tytułem: Opłata rekrutacyjna Imię i Nazwisko Dziecka

Zapraszamy do zapisu do Żłobka i Przedszkola High Five.

Proces rekrutacji był trójstopniowy:

Etap 1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego i dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł*.

Etap 2. Spotkanie z rodzicami dziecka i omówienie zasad funkcjonowania przedszkola (termin ustalany indywidualnie)

Nasze doświadczenie pokazuje, iż spotkanie w przedszkolu jest elementem obowiązkowym wyboru placówki. Proponujemy spotkanie trwające około 30 minut. Omawiana jest w jego trakcie organizacja przedszkola. Chcemy porozmawiać o  naszym przedszkolu, ale także Państwa stosunku do takich kwestii, jak podejście wychowawcze, znajomość zasady pozytywnej dyscypliny, dwujęzyczność, kwestie przyprowadzania zdrowych dzieci, podejścia do przetwarzania danych osobowych, żywności(w tym słodyczy, alergii itp.), wychodzenia na spacery i wycieczki, zajęć dodatkowych, pakietu przebywania dziecka w przedszkolu itp.

Etap 3. Zajęcia adaptacyjne z udziałem dziecka z nauczycielem wychowania przedszkolnego i nauczycielem anglojęzycznym.

W ramach opłaty rekrutacyjnej organizujemy specjalne zajęcia adaptacyjne dla Państwa Dzieci – dla każdego rocznika odrębnie. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, iż rozpoczęcie przygody z High Five to zindywidualizowany proces i nie każde dziecko jest na nie gotowe w tym samym momencie, jak również potrzeby edukacyjne dziecka mogą być zróżnicowane, dlatego chcemy to wziąć pod uwagę przy rekrutacji.

Zajęcia adaptacyjne zaplanowane zostaną na sobotę (termin ustalony w późniejszym czasie) na godziny 10:00-12:00. Mając na uwadze fakt nowej sytuacji dla dzieci zajęcia będą prowadzone w obecności rodziców na sali.

Podsumowanie: Po przeprowadzonym postępowaniu, w zależności od liczby kandydatów zespół rekrutacyjny, w składzie którego będzie dyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz specjalista (psycholog, logopeda, pedagog) dokonają wstępnej oceny gotowości dziecka do podjęcia edukacji przedszkolnej w ramach dwujęzyczności w danym oddziale (do każdego oddziału procedura rekrutacyjna prowadzona będzie odrębnie; analizowany będzie np. rozwój społeczny, emocjonalny czy fizyczny).

Dodatkowe kryteria przyjęć:

O przyjęciu decydować będą także takie aspekty jak:

– status rodziny absolwenta Przedszkola High Five;

– uczęszczanie rodzeństwa dziecka do Przedszkola High Five;

– status rodziny wielodzietnej;

– uczęszczanie na sobotnie zajęcia adaptacyjne (w j. angielskim);

– mile widziana znajomość j. angielskiego u dziecka.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, po zakończonym etapie rekrutacji, powstanie również tzw. lista rezerwowa, gdyż niestety liczba miejsc w High Five, nie jest maksymalna, ale ze względu na jakość świadczonych usług, jest ograniczana, mimo warunków lokalowych, które pozwalałyby na zdecydowaną większą liczbę przyjęć (nawet do 25 dzieci w oddziale).

*- opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł. W ramach opłaty rekrutacyjnej ponoszone są koszty organizacji procedury rekrutacji, tj. spotkania z rodzicami i zajęć adaptacyjnych.  Po przyjęciu opłata wchodzi w skład opłaty wpisowej (w jej ramach opłata rekrutacyjna, wyprawka, ubezpieczenie itp.).

W przypadku braku przyjęcia dziecka opłatę można częściowo odzyskać poprzez:

  • udział w szkoleniu z pozytywnej dyscypliny, którego koszt jest obniżany o 50 zł;

lub

  • organizację w budynku przedszkola imprezy urodzinowej lub okolicznościowej (np. chrzciny lub komunia) – obniżka ceny bazowej o 50 zł.

Jeśli mają  Państwa pytania lub wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się z nami. Chętnie odpowiemy na każde pytanie!