Dogoterapia to zajęcia z wyszkolonymi psami pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów . Zajęcia dogoterapii w Przedszkolu High Five są prowadzone przez Ośrodek Terapii Wsparcie. Prowadzącymi zajęcia są pani Laura i pan Andrzej Szybkowscy.

Dogoterapia to nowatorska metoda wspierająca rozwój dziecka. To forma animaloterapii, tj. terapii z udziałem zwierząt. Jedna z wielu, które stosowaliśmy w naszym przedszkolu. Obok dogoterapii dzieci w roku szkolnym 2019/2020 miały także zajęcia z felinoterapii (zajęcia z kotami), jak i warsztaty zoologiczne z różnorodnymi zwierzętami, takimi jak kraby, węże i salamandra.

 

Jakie korzyści niesie dogoterapia i na czym polega?

Dogoterapia to, jak już wskazano, zajęcia z psem, które wspomagają przede wszystkim działanie rehabilitacyjne i terapeutyczne. Z założenia dedykowana jest osobom niepełnosprawnym, ale, co pragniemy wyraźnie podkreślić, przynoszą one również zaskakujące rezultaty, jeśli chodzi o pracę ze zdrowymi dziećmi.

W przypadku zajęć w przedszkolu do placówki edukacyjnej przyjeżdża wykwalifikowany przewodnik wraz z psem (lub psami). Zajęcia odbywają się według zaplanowanego scenariusza – są przygotowane i prowadzone przez specjalistę, który zapewnia bezpieczeństwo i jest odpowiedzialny za zwierzę.

 

Główne korzyści zajęć  z dogoterapii:

– wzmacnianie pewności siebie dziecka i pozwalanie przełamania strachu przed zwierzęciem;
– poprawienie kontaktu dzieci ze zwierzętami (na przykładzie psa);
– uczenie prawidłowego zachowania wobec psów;
– możliwość poznania anatomii psa;
– ćwiczenie koncentracji dziecka;
– poznanie zwyczajów psa ;
– uczenie, by przy kontaktach ze zwierzętami zachować należytą ostrożność;
– dostarczenie wiadomości na temat pielęgnacji psa, jego żywienia, prowadzenia na smyczy itp.;
– uczenie się wydawania i przestrzegania komend.

Reasumując dogoterapia stanowi metodę, która wzbudza duże zainteresowanie.  Obecność psa motywuje do współpracy, gdyż prawie każde dziecko chce go dotknąć,  a przy tym uczy jak wchodzić we wzajemne relacje, wywołując pozytywne emocje. Zajęcia są realizowane w formie pokazu i zabawy, co zawsze bardzo zachęca i przyciąga wśród przedszkolaków dużą uwagę. Co ważne, dla dzieci, niemających wcześniej kontaktu z psami stanowi to nowe, życiowe doświadczenie, które zachęca do posiadania… własnego psa ;).

– – –

Zdjęcia pochodzą ze strony Ośrodka Terapii Wsparcie (link: http://osrodekdogoterapia.pl/?page_id=83)