Skontaktuj się z nami!

Telefon: 535 – 035 – 650 lub 535 – 035 – 651
Adres: os. Kolorowe 9 D-E, Kraków – Nowa Huta
E-mail: przedszkolehighfive@gmail.com

Napisz do nas!

Lokalizacja przedszkola

Przedszkole Niepubliczne High Five powstało w 2019 roku w budynku wolnostojącym na os. Kolorowym 9 D-E, tuż przy ul. gen. Boruty-Spiechowicza. Ta ulica łączy al. Jana Pawła II z al. gen. W. Andersa. Budynek znajduje się tuż obok Ronda Czyżyńskiego, Ronda Kocmyrzowskiego i Placu Centralnego im. Ronalda Reagan’a.

Dojazd komunikacją miejską

Przystanek Os. Kolorowe – 150 metrów (pieszo około 2 minuty od przedszkola)
Tramwaje: 10, 22, 62, 73
Autobusy: 174, 662

Przystanek Os. Zgody – 350 metrów (pieszo około 4 minuty od przedszkola)
Tramwaje: 16, 21,
Autobusy: 103, 122, 132, 142, 152, 172, 422, 502, 572

Przystanek Plac Centralny – 700 metrów ( pieszo około 8 minut od przedszkola)
Tramwaje: 10, 16, 21, 22, 62, 73
Autobusy: 149, 174, 502, 642, 662

Przystanek Rondo Kocmyrzowskie – 700 metrów (pieszo około 8 minut od przedszkola)
Tramwaje: 1, 5, 9, 14, 16, 21, 52
Autobusy: 103, 122, 132, 142, 152, 172, 202, 212, 222, 232, 422, 572, 642, 664

Przystanek Rondo Czyżyńskie – 900 metrów (pieszo około 10 minut od przedszkola)
Tramwaje: 1, 5, 9, 10, 14, 22, 52, 62, 73
Autobusy: 103, 113, 174, 202, 212, 222, 232, 413, 662, 664.

Numer konta:
49 1140 2004 0000 3302 7858 7214

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest:
Przedszkole High Five reprezentowany przez Tomasza Ciechonia, ul. Orlińskiego 4/10, 31-878 Kraków, NIP: 8172039972
2. Administrator danych osobowych pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Ustawa – Prawo oświatowe, Statut oraz inne dokumenty nakładające na Administratora Danych Osobowych obowiązku pozyskiwania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych w przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać u Administratora.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.
6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na podstawie złożonego wniosku.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.