Misja

Wiek przedszkolny w kontekście całego życia jest bardzo ważny dla młodego człowieka. To wtedy następuje silny rozwój, który możemy podzielić na cztery obszary:

  • rozwój fizyczny,
  • rozwój intelektualny,
  • rozwój społeczny,
  • rozwój emocjonalny.

Prawidłowa stymulacja każdego z nich prowadzi do pożądanych zachowań względem przedszkolaka. Wiedzą o tym nie tylko rodzice, ale również cały personel przedszkola, który swoją wiedzę wprowadza do programów nauczania.

W przypadku rozwoju fizycznego pragniemy wskazać, że okres przedszkolny sprzyja szybkiemu rozwojowi fizycznemu. W efekcie czego około 5. roku życia można mówić o najlepszym okresie w rozwoju ruchowym człowieka. Przedszkolaki cechuje wówczas ogromny głód ruchu. Dzieci z chęcią doskonalą poznane czynności, takie jak chód i bieg i uczą się nowych kombinacji, jak np. biegania z piłką przy nodze lub chwycenia jej i rzucenia, albo jeźdzenia na łyżwach, rowerze, pływania czy tańczenia.

Rozwój intelektualny cechuje doskonalenie sprawności percepcyjnych, orientacji w czasie i przestrzeni oraz kształtowanie się strategii pamięciowych i podstawowych czynności myślowych.

Przedszkolaki rozwijają swoją orientację w przestrzeni i znacznie poprawiają zdolność komunikowania się. Uczą się przy tym również uwzględniać punkt widzenia odbiorcy – słuchać i analizować, a co charakterystyczne dużo pytać. U dziecka rozwija się mowa, poszerza zasób słów, umiejętności społecznych czy rozumowania na temat świata.

Pobyt dziecka w przedszkolu oznacza także silny rozwój społeczny. Dziecko musi w tym czasie znaleźć miejsce w nowej grupie integrując się z nią poprzez przyswajanie wzorców przeżywania, myślenia czy działania w różnych sytuacjach.  Dzięki kontaktom z innymi dziećmi poszerza repertuar swoich zachowań, poznaje zabawy zespołowe oraz, co niezwykle ważne, zawiera nowe znajomości mogące przerodzić się w koleżeństwo i przyjaźnie. Te znajomości zdarza się, że przetrwać mogą nawet do dorosłości.

Wraz z rozwojem fizycznym, intelektualnym i społecznym w okresie przedszkolnym ma miejsce rozwój emocjonalny. Dzieci poznają własne emocje oraz próbują je zrozumieć u innych osób. Dla dzieci rozwój emocjonalny odgrywa ogromna rolę, gdyż ma to związek z  np. wyrażaniem własnych emocji i uczuć.