Przedszkole Niepubliczne High Five oferuje konsultacje. Mają Państwo możliwość zadania pytań wychowawcy lub innym pracownikom na temat swojego dziecka.

Informacje bieżące na temat Państwa dziecka będą udzielane na co dzień. Jednakże, aby porozmawiać dłużej na temat Państwa dziecka i ocenić jego postępy w szerszej perspektywie przewidzieliśmy tzw. konsultacje (odpowiednik miniwywiadówki).

Terminy konsultacji i ich forma są dostosowane do Państwa potrzeb. Odbywają się cyklicznie:

  • tradycyjnie, w budynku przedszkola
  • zdalnie – telefonicznie lub poprzez Internet – e-mailowo lub za pośrednictwem komunikatora internetowego na naszej aplikacji wewnętrznej.

W roku szkolnym 2019/2020 konsultacje miały miejsce raz na kwartał. Konsultacje odbywały się z wszystkimi pracownikami przedszkola, tj. zarówno wychowawcami, jak i ze specjalistami, na czele z logopedą i psychologiem. 

Poza tymi konsultacjami kwartalnymi w każdym tygodniu swój dyżur mają dyrektor przedszkola i wicedyrektor ds. pedagogicznych.  Dokładne godziny konsultacji zostały ujęte w grafiku dostępnym na przedszkolnej tablicy ogłoszeń w szatni.

Ze względu na możliwe duże zainteresowanie i mając na uwadze Państwa cenny czas konsultacje wymagają zapisu, co pozwoli także przygotować się naszym pracownikom do udzielenia Państwu merytorycznych odpowiedzi.