Poniższy plan dnia ma charakter wstępny i orientacyjny. Może ulec zmianie po uzgodnieniach z kadrą pedagogiczną i ustalonym programem nauczania. Będzie także dostosowany do potrzeb poszczególnych grup wiekowych.

7:00-8:00przyjmowanie dziecil;  gry i zabawy poranne: zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań, czytanie bajek przez nauczyciela
8:00-8:15czynności sanitarno – higieniczne przed śniadaniem: doskonalenie czynności samoobsługowych; wdrażanie dzieci do samodzielności
8:15-8:30śniadanie: nauka właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania
8:30-10:00zajęcia z języka angielskiego
10:00zajęcia z Podstawy Programowej
10:30-10:45drugie śniadanie
10:45-11:45pobyt na świeżym powietrzu
11:45-12:20obiad: nauka właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie
12:20-12:30czynności higieniczne: mycie zębów, doskonalenie czynności samoobsługowych
12:30-14:00odpoczynek poobiedni. Relaksacja: czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, program świadomości i aktywności Knill’ów
14:00zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na placu zabaw wynikające z zainteresowań Dzieci
15:00 podwieczorek
15:20 zabawy indywidualne lub w grupach w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z Dzieckiem
16:30 drugi podwieczorek (ewentualnie zapewniany przez Rodziców)
16:00-18:00zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się Dzieci do domu