Plan dnia jest dostosowany do poszczególnych grup wiekowych. Zapraszamy do zapoznania się z planem dnia Twojej grupy :).

Grupa 1 (dzieci z rocznika 2017 i 2018)

7:00-8:15Przyjmowanie dzieci;  gry i zabawy poranne: zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań, czytanie bajek przez nauczyciela
8:15-8:30Czynności sanitarno – higieniczne przed śniadaniem: doskonalenie czynności samoobsługowych; wdrażanie dzieci do samodzielności
8:30-8:45Śniadanie: nauka właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania
8:45-9:00Zajęcia z języka angielskiego – Morning Circle
9:00-9:30Zajęcia z Podstawy Programowej
10:30-10:45drugie śniadanie
10:45-11:45pobyt na świeżym powietrzu
11:45-12:20obiad: nauka właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie
12:20-12:30czynności higieniczne: mycie zębów, doskonalenie czynności samoobsługowych
12:30-14:00odpoczynek poobiedni. Relaksacja: czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, program świadomości i aktywności Knill’ów
14:00zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na placu zabaw wynikające z zainteresowań Dzieci
15:00 podwieczorek
15:20 zabawy indywidualne lub w grupach w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z Dzieckiem
16:30 drugi podwieczorek (ewentualnie zapewniany przez Rodziców)
16:00-18:00zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się Dzieci do domu