Poza standardową ofertą zajęć plastycznych, które oferuje przedszkole przewidziano także warsztatowe zajęcia dodatkowe w ramach oferty Recycling Art.

Zajęcia plastyczne Recycling Art z elementami sensoplastyki to zajęcia twórcze dla dzieci w oparciu o rozwiązania “recyklingowe”, ale nie tylko. Łączą one rozmaite materiały w niekonwencjonalny sposób.
 
Zajęcia uczą dzieci różnych technik i form pracy plastycznej oraz odmiennych faktur materiałów plastycznych. W efekcie mamy do czynienia z połączeniem tworzenia z doświadczaniem otaczającego świata.
 
Kolorowe warsztaty artystyczne prowadzone są w formie zabawy ze sztuką. Mają na celu rozwój i pobudzanie kreatywności dzieci. Zajęcia mają zaciekawić, rozwinąć wyobraźnie, myślenie twórcze, kreatywność i twórczy potencjał poprzez działanie w praktyce, a także wrażliwość na kolor.