Zajęcia z robotyki w Przedszkolu High Five to kolejna znakomita okazja do rozwinięcia u dziecka kompetencji. Tym razem nacisk kładziony jest na zdolności techniczne i informatyczne u młodych konstruktorów.

Warsztaty z robotyki stanowią okazję do kształcenia wyobraźni przestrzennej i twórczego myślenia przedszkolaka, które pozwala na lepsze zrozumienie świata przedmiotów ścisłych.

W robotyce upatrujemy również kontaktu dziecka z nowoczesnymi technologiami. Te są współcześnie nieodłącznym elementem życia człowieka XXI wieku.