W przedszkolu zdajemy sobie sprawę, że obok konieczności rozwijania dziecka należy dbać o rozwój rodzica i rodziny. Przygotowaliśmy dla chętnych mam i tatów przedszkolaków specjalnie dedykowaną i stale aktualizowaną ofertę.

Parents
Źródło: CRDrahosh, Parents, https://www.flickr.com/photos/60705978@N06/5643245882/, (dostęp: 24.03.2019)

W czasie, gdy Twoje dziecko jest pod naszą opieką możesz skorzystać w tym samym budynku w specjalnej sali z innych zajęć (np. języka angielskiego). W razie zainteresowania możemy zaoferować cykliczne lub jednorazowe zajęcia dla całej rodziny, ale również dla samych rodziców, w tym np. tylko dla kobiet lub mężczyzn. Szczegóły, w razie zainteresowania, udostępniane są rodzinom przedszkolaków w czasie bieżącego roku pracy.
Oferujemy m.in.:
– język angielski,
– język niemiecki,
– naukę i doskonalenie pływania,
– zajęcia ogólnorozwojowe,
– zajęcia plastyczne,
– terenowe zabawy z animatorem typu „Zdobywamy Kopiec” czy „Poszukujemy Skarbów”,
– zajęcia taneczne: np. Fitness i Zumba,
– warsztaty rozwojowe (np. 7 sekretów efektywnego ojcostwa).

Preschool Programs

Źródło: Seattle Parks, Preschool Programs, https://www.flickr.com/photos/seattleparks/16045339375, (dostęp: 24.03.2019).