Cel: nauka języka angielskiego w formie niepowtarzalnych zajęć prowadzonych przez lektora języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym
Wiek: 3-6 lat
Dzień: w  soboty od września do czerwca (z wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy)
Czas: 9:00-12:00
Liczba miejsc: 14

Opłaty:

  • 57 zł za pojedyncze zajęcia,
  • 48 zł za zajęcia w przypadku płatności z góry za miesiąc,
  • 39 zł za zajęcia w przypadku płatności za semestr zimowy (IX-I) lub letni (II-VI)

Tabela opłat

Ilość zajęć Cena za 1 zajęcia Razem Cena z rabatem dla dzieci z przedszkola High Five za 1 zajęcia Razem z rabatem
dla dzieci z przedszkola High Five
1 57 zł 57 zł 45,6 zł 45,6 zł
4 48 zł 192 zł 38,40 zł 153,60 zł
20 39 zł 780 zł 31,2 zł 624 zł

Nieobecności
W przypadku płatności za miesiąc 1 nieobecność dziecka w miesiącu może zostać odrobiona w kolejnym miesiącu.
W przypadku płatności za semestr do wyboru są 2 opcje w przypadku nieobecności dziecka:
– zwrot płatności do 4 zajęć w semestrze w formie bonu na inne zajęcia oferowane przez Przedszkole High Five;
– możliwość odrobienia do 4 zajęć w I miesiącu nowego semestru (warunek – zapisanie się na cały semestr – wówczas kwota odrabianych zajęć jest odliczana od łącznej kwoty za semestr.