Język angielski a dwujęzyczność

W naszym przedszkolu obok języka polskiego zdecydowaliśmy się na używanie języka angielskiego, którego znajomość jest obecnie standardem. Żyjemy w świecie globalnym, w którym na co dzień pokonujemy ogromne odległości. Nie żyjemy już tylko w swoich lokalnych społecznościach, ale w zdecydowanie szerszym wymiarze. Mamy znajomych i współpracowników, a czasem i rodzinę rozsianą po całym świecie. Nie dziwi zatem, że to nasuwa konieczność wypracowania wspólnego języka komunikacji.

Badanie English Proficiency Index 2016 wskazało, że znajomość języka angielskiego wśród Polaków jest na dobrym poziomie. Wynika to z faktu, że tego języka Polacy uczą się w zasadzie przez cały okres edukacji, od etapu przedszkolnego (a nawet żłobkowego) po okres studiów wyższych (lektoraty), czy okres zatrudnienia (kursy specjalistyczne – np. Business English). Skuteczność tej nauki jest zróżnicowana. Dlatego uznaliśmy, że należy zaproponować Państwu immersję językową i dwujęzyczność.

Językiem Szekspira jako językiem ojczystym, językiem drugim lub językiem obcym władają dziś według różnych szacunków nawet 2 miliardy osób i liczba ta z roku na rok nadal rośnie. W związku z tym uznaliśmy, że w naszym przedszkolu położymy nacisk na rozwój kompetencji językowych z zakresu języka Szekspira.

Dlaczego dwujęzyczność, a nie zwykła nauka języka angielskiego jako języka obcego?

To wbrew pozorom nie to samo. Język angielski i polski mogą być nauczane jednocześnie i co więcej przynosić ogromne korzyści. Ostatnie lata przyniosły w literaturze naukowej dużo odkryć na polu badań w zakresie dwujęzyczności małych dzieci. Przykładowo badacze dowiedli, jak umysł słucha języka oraz jak słuchanie ten umysł kształtuje. Szczególnie należy zwrócić uwagę na badania Agnes Kovacs i Jacques’a Mehlera, którzy w 2009 r. dowiedli, że dwujęzyczne dzieci lepiej sobie radzą aniżeli ich jednojęzyczne równolatki. Badacze zbadali m.in. zasób językowy u niemowląt i dowiedli, że małe dzieci uczą się dokładnie tej samej liczby słów, co dzieci monojęzyczne, tylko, że dokonują tego w dwóch językach. Opanowują zatem dwa razy większy zasób słownictwa. W efekcie podwajają swoją wiedzę, a przy tym znają dwa języki, a nie tylko jeden. Tym samym przede wszystkim podkreślić należy intelektualne możliwości dwujęzycznych dzieci, które są na wyższym poziomie. Dzieci dwujęzyczne potrafią lepiej przewidywać następujące po sobie wydarzenia, są bardziej elastyczne, łatwiej adaptują się do nowych sytuacji.

Odpowiedzi w Internecie znajdą Państwo bez liku. Mogą Państwo trafić na różne mity. Postanowiliśmy odpowiedzieć zarówno tekstowo, jak i w formie nagrania wideo. Polecamy poniżej krótkie nagranie autorstwa APPLA Association.

Wpływ dwujęzyczności na rozwój dziecka

Dwujęzyczność pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. Wskazać można całe spectrum różnych oddziaływań, tj.

– lepiej rozwinięte myślenie twórcze
– usprawnienie procesów poznawczych
– lepsza pamięć
– efektywniejsze przetwarzanie informacji
– efektywniejsza komunikacja
– wyższa wrażliwość komunikacyjna
– analityczne podejście do języków
– łatwiejsze przyswajanie kolejnych języków
– lepsze wyniki w nauce dzięki dwóm kanałom dopływu wiedzy
– większy poziom koncentracji
– sprawniejsza selekcja bodźców
– wcześniejsza gotowość do opanowania nauki czytania

Warto być dwujęzycznym!