ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT METODĄ WATTSENGLISH!

 • bogaty pakiet multimedialny: książka, filmy, piosenki i wiele innych materiałów przeznaczonych do nauki języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.
 • unikalne filmy, które umożliwiają kontakt każdemu dziecku z rodowitym Brytyjczykiem.
 • pierwszy zestaw materiałów, który wykorzystuje twarz i jej mimikę do nauczania języka angielskiego.
 • wyjątkowa metoda Wattsenglish, która uczy języka poprzez zabawy edukacyjne.
 • materiały pozwalają na nieustający kontakt z rodowitym Brytyjczykiem poprzez interaktywne filmy video z opowiadaniami i piosenkami.
 • nie wymaga stosowania metody translacyjnej do wprowadzania elementów językowych – naturalnie motywuje do reakcji i uczy mówienia niemal od pierwszej minuty zajęć.
 • absolutnie motywujący dla dzieci – nie zmuszamy dzieci do nauki – one się nią bawią.
 • pozwala rodzicom sprawdzić, co dziecko już potrafi i pomaga mu w ćwiczeniach w domu bez dodatkowego stresu czy wysiłku.

JAK WYGLĄDA NAUKA Z WATTSENGLISH?

 • nasza metoda jest skuteczna a jednocześnie przyjazna – dzieci ją uwielbiają!
 • dzieci są nieustannie angażowane w różne zadania – słuchają, reagują i mówią!
 • starannie przygotowane plany lekcji wykorzystują unikalne narzędzia:
  • filmy i piosenki na platformie internetowej z native-speakerem
  • pacynkę Maggie
  • karty do prezentacji słownictwa
  • gry i zabawy językowe
  • interaktywny podręcznik dla dzieci
  • księgę piosenek.
 • na lekcji i w domu dzieci oglądają historyjki na platformie intenetowej, żeby mieć nieustanny kontakt z rodowitym Brytyjczykiem i utrwalać materiał z lekcji.

OFERTA DLA DZIECI
 pierwszy program z twarzą człowieka → rozpoznawianie i identyfikacja twarzy jest bezpośrednio związana z zapamiętywaniem języka przez dzieci – użycie pamięci emocjonalnej potęguje efekty nauki
 bezpośredni kontakt z Brytyjczykiem poprzez piosenki i filmy na platformie internetowej
 dwujęzyczność: dzieci identyfikują język ze Stevem i Maggie: będą odpowiadać danej osobie w języku, w którym się z nim/nią komunikują – to umożliwia powtarzanie materiału z interaktywnymi filmami w domu
 zrozumiały i wysoko motywujący system do nauki języka angielskiego
 zadania są przygotowane w konkretnych przedziałach wiekowych
 efektywna nauka poprzez 100% aktywnego uczestnictwa w lekcji
 kontynuacja programu i metody od przedszkola do szkoły podstawowej

OFERTA DLA RODZICÓW
 dwujęzyczność – program wykorzystuje zasady wychowywania się w rodzinie dwujęzycznej, tam gdzie np. ojciec jest Polakiem a matka Angielką. Dzieci utożsamiają język z osobą i naturalne jest dla nich aby odpowiadać danej osobie (nauczyciel, Steve) w języku, którego oni używają – – to umożliwia powtarzanie, utrwalanie i poszerzanie materiału z interaktywnymi filmami na platformie internetowej w domu
 dzieci mają kontakt z Brytyjczykiem- od niego uczą się prawidłowego akcentu. Frazy są wielokrotnie powtarzane- dziecko słyszy nawet minimalne niuanse i chce naśladować ulubionego bohatera
 dzieci są zaangażowane w rozwiązywanie zadań i są motywowane aby odpowiadały i powtarzały za Stevem/nauczycielem
 Maggie- pojawia się we wszystkich materiałach i na każdej lekcji, jest łącznikiem miedzy lekcjami a filmami oglądanymi w domu
 efektywna nauka poprzez 100% aktywnego uczestnictwa w lekcji
 możliwa kontynuacja programu i metody od przedszkola do szkoły podstawowej