W Przedszkolu High Five obok autorskiego programu metodycznego nauczania języka angielskiego wykorzystujemy także metodę Wattsenglish. 

Jesteśmy licencjowaną placówką oświatową WOW English. Dzięki tej metodzie Państwa Dzieci mają zagwarantowany wysoki poziom zajęć językowych, który został opracowany w przeciwieństwie do wielu innych metod kompleksowo, gdyż obejmuje dzieci nie tylko w samych wieku przedszkolnym, ale i starsze w wieku szkolnym.

 

ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT METODĄ WATTSENGLISH!

 • bogaty pakiet multimedialny: książka, filmy, piosenki i wiele innych materiałów przeznaczonych do nauki języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.
 • unikalne filmy, które umożliwiają kontakt każdemu dziecku z rodowitym Brytyjczykiem.
 • pierwszy zestaw materiałów, który wykorzystuje twarz i jej mimikę do nauczania języka angielskiego.
 • wyjątkowa metoda Wattsenglish, która uczy języka poprzez zabawy edukacyjne.
 • materiały pozwalają na nieustający kontakt z rodowitym Brytyjczykiem poprzez interaktywne filmy video z opowiadaniami i piosenkami.
 • nie wymaga stosowania metody translacyjnej do wprowadzania elementów językowych – naturalnie motywuje do reakcji i uczy mówienia niemal od pierwszej minuty zajęć.
 • absolutnie motywujący dla dzieci – nie zmuszamy dzieci do nauki – one się nią bawią.
 • pozwala rodzicom sprawdzić, co dziecko już potrafi i pomaga mu w ćwiczeniach w domu bez dodatkowego stresu czy wysiłku.

JAK WYGLĄDA NAUKA Z WATTSENGLISH?

 • nasza metoda jest skuteczna a jednocześnie przyjazna – dzieci ją uwielbiają!
 • dzieci są nieustannie angażowane w różne zadania – słuchają, reagują i mówią!
 • starannie przygotowane plany lekcji wykorzystują unikalne narzędzia:
  • filmy i piosenki na platformie internetowej z native-speakerem
  • pacynkę Maggie
  • karty do prezentacji słownictwa
  • gry i zabawy językowe
  • interaktywny podręcznik dla dzieci
  • księgę piosenek.
 • na lekcji i w domu dzieci oglądają historyjki na platformie intenetowej, żeby mieć nieustanny kontakt z rodowitym Brytyjczykiem i utrwalać materiał z lekcji.

OFERTA DLA DZIECI
– pierwszy program z twarzą człowieka → rozpoznawianie i identyfikacja twarzy jest bezpośrednio związana z zapamiętywaniem języka przez dzieci – użycie pamięci emocjonalnej potęguje efekty nauki
– bezpośredni kontakt z Brytyjczykiem poprzez piosenki i filmy na platformie internetowej
– dwujęzyczność: dzieci identyfikują język ze Stevem i Maggie: będą odpowiadać danej osobie w języku, w którym się z nim/nią komunikują – to umożliwia powtarzanie materiału z interaktywnymi filmami w domu
– zrozumiały i wysoko motywujący system do nauki języka angielskiego
– zadania są przygotowane w konkretnych przedziałach wiekowych
– efektywna nauka poprzez 100% aktywnego uczestnictwa w lekcji
– kontynuacja programu i metody od przedszkola do szkoły podstawowej

OFERTA DLA RODZICÓW
– dwujęzyczność – program wykorzystuje zasady wychowywania się w rodzinie dwujęzycznej, tam gdzie np. ojciec jest Polakiem a matka Angielką. Dzieci utożsamiają język z osobą i naturalne jest dla nich aby odpowiadać danej osobie (nauczyciel, Steve) w języku, którego oni używają – – to umożliwia powtarzanie, utrwalanie i poszerzanie materiału z interaktywnymi filmami na platformie internetowej w domu
– dzieci mają kontakt z Brytyjczykiem- od niego uczą się prawidłowego akcentu. Frazy są wielokrotnie powtarzane- dziecko słyszy nawet minimalne niuanse i chce naśladować ulubionego bohatera
– dzieci są zaangażowane w rozwiązywanie zadań i są motywowane aby odpowiadały i powtarzały za Stevem/nauczycielem
– Maggie- pojawia się we wszystkich materiałach i na każdej lekcji, jest łącznikiem miedzy lekcjami a filmami oglądanymi w domu
– efektywna nauka poprzez 100% aktywnego uczestnictwa w lekcji
– możliwa kontynuacja programu i metody od przedszkola do szkoły podstawowej