Mając na uwadze konieczność rozwoju placówki nasze przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami, by oferować Państwu najwyższą jakość usług.

Do naszych partnerów zalicza się m.in.:


Sieć żłobków i przedszkoli Ło!buziaki

Łobuziaki

Szkoła Pływania Mania Pływania

Akademia Bramkarska Miro Dębiec

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, tekst

Pełna lista partnerów zostanie opublikowana w II połowie sierpnia po podpisaniu wszystkich umów partnerskich.