Metody nauczania- pedagogika Marii Montessori

W Przedszkolu High Five jedną z metod nauczania będzie pedagogika Marii Montessori. Pedagogika montessoriańska jest jedną z lepszych i najpopularniejszych metod nauczania dzieci, której elementy zostaną zaadaptowane na potrzeby naszego przedszkola.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Ważnym elementem metody Montessori są odpowiednie zabawki, jakimi będziemy dysponować w Przedszkolu High Five. Są to specjalistyczne przedmioty użytku codziennego oraz materiały rozwojowe. Pobudzają u dzieci wyobraźnię, choć są to de facto nieskomplikowane pomoce dydaktyczne.

Czy wszystkie elementy tej metody należy absorbować do pracy pedagogicznej? Zdania w literaturze przedmiotu są podzielone. Jesteśmy zdania, że należy krytycznie zaimplementować wybrane elementy pedagogiki, tj. to, co faktycznie przygotowuje dzieci do życia w społeczeństwie oraz to, co jest skuteczniejsze od innych rozwiązań.