Czy znasz Podstawę Programową?

Czy wiesz, że zgodnie z Podstawą Programową co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę ?

Co więcej, w tym czasie, dzieci powinny bawić się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela.

Rekrutacja do przedszkola
Przedszkole High Five

Zabawa w Przedszkolu High Five będzie organizowana w jednej z trzech sal oraz poza budynkiem. Pozwolą nam na to ogródki i place zabaw. Nad bezpieczeństwem będą zawsze czuwali nauczyciele.

 

Zapoznaj się z Podstawą Programową:
https://www.przedszkolehighfive.pl/podstawa-programowa/

 

___

Tymczasem przedszkolehighfive.pl informuje rodziców o trwającej rekrutacji do naszego przedszkola, dlatego zapraszamy dzieci urodzone w latach 2013-2017.