Wytyczne w związku z otwarciem przedszkola

W związku z otwarciem z dniem 18 maja 2020 naszego przedszkola w odgórnie narzuconym reżimie sanitarnym zostaliśmy zobligowani do wdrożenia procedur i wytycznych mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Bezpieczeństwo naszych podopiecznych nie ma ceny. Chcemy móc normalnie funkcjonować, a jednocześnie wspomóc rodziców w spokojnym powrocie na rynek pracy. Niestety zobligowani jesteśmy do utrzymania reżimu sanitarnego.

W związku z tym poprzez aplikację przesłaliśmy Państwu prośbę o wypełnienie 3 załączników:

załącznik nr 1 – zgoda na codzienny pomiar temperatury,

załącznik nr 2* – wniosek o zgłoszenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola w czasie epidemii COVID-19,

załącznik nr 3 – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dot. kontaktu z osobami zakażonymi, dobrowolności posłania dzieci, zobowiązania do przestrzegania procedur i informowania o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnoście wirusa COViD-19.

Obok załączników przesłaliśmy Państwu też omówione najważniejsze wytyczne (plik „Wytyczne dla Rodziców”; prosimy o jego lekturę) oraz ogólnikową procedurę bezpieczeństwa w przedszkolu w czasie epidemii COViD-19.

Dokumenty (załączniki 1-3) można wypełnić i przekazać elektronicznie lub osobiście przekazując dyrekcji w dniu przyprowadzenia Państwa Dziecka do przedszkola.