Study Buddy w Przedszkolu High Five

Na czym polega program Study Buddy?

Jednym z naszych pomysłów w pracy przedszkola jest program Study Buddy.

 

Na czym polega? Starszy opiekun (dziecko) wspiera swojego kolegę lub koleżankę z młodszej grupy w sprawach związanych z przedszkolem (w określonych przedziałach czasowych).

 

Dzieci młodsze w takiej relacji chcą być jak te starsze i przebywanie dla nich z dziećmi starszymi, które więcej umieją motywuje je do rozwoju. Co więcej wiedza przekazana młodszemu dziecku przez dziecko starsze (Study Buddy) będzie bardziej trwała aniżeli, gdyby była przekazana przez osobę dorosłą.

Korzyści z tej współpracy odnoszą także starsze dzieci, które mają okazję pomóc dzieciom młodszym, gdyż rozwijają w sobie kompetencje miękkie, w tym np. empatię.

___

Tymczasem przedszkolehighfive.pl informuje rodziców o trwającej rekrutacji do naszego przedszkola, dlatego zapraszamy dzieci urodzone w latach 2013-2017.