Recycling Art w Przedszkolu High Five

Poza standardową ofertą zajęć plastycznych, które oferuje przedszkole przewidziano także warsztatowe zajęcia dodatkowe w ramach oferty Recycling Art.

Zajęcia plastyczne Recycling Art z elementami sensoplastyki, tj. plastyki sensorycznej autorstwa Anny Izabeli Stefańskiej, opierają się głównie na stymulowaniu rozwoju dziecka. Zajęcia twórcze dla dzieci obok senspolastyki oferować będą również rozwiązania “recyklingowe” i inne, gdyż łączyć będą rozmaite materiały w niekonwencjonalny sposób.

Przedszkole pragnie promować metodę ochrony środowiska poprzez rozwijanie świadomości potrzeby segregacji śmieci oraz recyklingu z korzyścią dla środowiska, w którym żyjemy.  Idea recyklingu ma na celu zmniejszenie ilości odpadów i zużycia surowców naturalnych. 

Do miłej zabawy z surowcami wtórnymi zapraszamy wszystkich zainteresowanych, ponieważ zajęcia uczą dzieci różnych technik i form pracy plastycznej oraz odmiennych faktur materiałów plastycznych. W efekcie mamy do czynienia z połączeniem tworzenia z doświadczaniem otaczającego świata.

Kolorowe warsztaty artystyczne prowadzone są w formie zabawy ze sztuką. Mają na celu rozwój i pobudzanie kreatywności dzieci. Zajęcia mają zaciekawić, rozwinąć wyobraźnie, myślenie twórcze, kreatywność i twórczy potencjał poprzez działanie w praktyce, a także wrażliwość na kolor.