Zaaktualizowane wytyczne w związku z COViD-19

W dniu 03.07.2020 Główny Inspektor Sanitarny przekazał informację o zaaktualizowanych  wytycznych dotyczących funkcjonowania przedszkoli. Główną modyfikacją jest zmiana liczby dzieci w grupach.

W pierwszej wersji było to 12 (14) dzieci, w kolejnej 16 (18), a obecnie jest to już liczba do 25 dzieci.

To nie jedyne zmiany. Pozostajemy w dalszym ciągu w reżimie sanitarnym i powinniśmy w dalszym ciągu dbać o przestrzeganie wszystkich szczegółowych regulacji, zarówno tych, które zostały narzucone przez GIS, jak i przez inne organy, w tym nasz Organ Prowadzący.