„Ręka prawa, ręka lewa, człowiek innych rąk nie miewa”

Czy wiecie, że dziś przypada Dzień Osób Leworęcznych?

– – –
„Ręka prawa, ręka lewa, człowiek innych rąk nie miewa” (…) tak pisał w jednym ze swych wierszy poeta, którego każdy przedszkolak zna – Jan Brzechwa.

Jako ciekawostkę wskażemy, że leworęczni stanowią około 10% populacji. Czy wśród Was lub Waszych znajomych znacie leworęczną osobę?

#leworęczni #przedszkole #DzieńOsóbLeworęcznych #JanBrzechwa