Terminy konsultacji z kadrą

Rok szkolny 2023/2024

Termin Ogólny zakres tematyczny
X 2023 Konsultacja ogólna.
XII 2023 Konsultacja podsumowująca pierwszy, wstępny okres obserwacji rozwoju dziecka (rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy)
II 2024 Konsultacja ogólna z nauczycielem oraz konsultacja z logopedą
IV 2024 Konsultacja podsumowująca drugi okres obserwacji rozwoju dziecka (rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy)
VI 2024 Konsultacja ogólna.
VIII 2024 Konsultacje końcoworoczna (z wychowawcą i logopedą)

 

Konsultacje planowo odbywać będą się w drugiej połowie wskazanych miesięcy. Dokładne terminy konsultacji i informacji na temat zapisów na nie będą przekazywane Państwu za pośrednictwem aplikacji LiveKid. Ponadto w listopadzie, styczniu, marcu i maju będą mogli Państwo spotkać się z naszymi asystentami anglojęzycznymi i porozmawiać również z nimi na temat Państwa dzieci.