Trwają zapisy na nowy rok szkolny 2019/2020 do powstającego Przedszkola High Five przy os. Kolorowym 9 E w Krakowie.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego skierowane jest do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych posiadających dziecko w wieku od 2,5 roku życia do 6 roku życia.

Procedura rekrutacji dziecka do przedszkola:

 • kontakt rodzica z przedszkolem;
 • wypełnienie karty zgłoszenia (pobierz) i przekazanie jej do przedszkola;
 • przekazanie przez Dyrektora przedszkola kompletu dokumentów oraz zapoznanie Rodzica ze Statutem i Regulaminem przedszkola;
 • opłacenie wpisowego w kwocie 500 zł;
 • przyjęcie dziecka do przedszkola;
 • podpisanie dokumentów oraz rozpoczęcie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Formularz zgłoszeniowy


  Dane kontaktowe (wskaż co najmniej jedną formę kontaktu):


  Wybierz, który interesuje Cię pakiet:
  "Pakiet do 18:00","Pakiet do 17:00","Pakiet do 15:00","Pakiet do 13:00","Pakiet godzinowy"