Religia w Przedszkolu High Five. Wybór należy do Ciebie.

Czy chcesz aby Twoje dziecko uczyło się religii w przedszkolu?

 

Przepisy ustawowe stanowią, że zajęcia z religii odbywają się na życzenie rodziców. W związku z tym w Przedszkolu High Five dla chętnych mogą zostać zorganizowane zajęcia z religii.

Po wyrażeniu zainteresowania religia w przedszkolu odbywać się będzie w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych po ok. 15 minut (dzieci 3-4-letnie) albo 30 minut (dzieci 5-6-letnie).

 

Jak wyglądają zajęcia? Zgodnie z Podstawą Programową Katechezy znaczną część czasu podczas nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym należy przeznaczyć na gry, zabawy, ćwiczenia oraz piosenki z wykonywaniem gestów, podczas których dzieci bawią się i uczą.

 

Nasza placówka znajduje się na terenie Parafii pw. Tadeusza Judy i to zapewne z tej parafii katecheta zostanie oddelegowany przez biskupa diecezjalnego.
Więcej o parafii: http://www.parafiaczyzyny.pl/

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, dziecko i na zewnątrz

Na zdjęciu przyjaciel Przedszkola – ksiądz Piotr Dydo-Rożniecki (obecnie na misji w Kazachstanie). Zdjęcie wykonane zostało w trakcie zajęć w jednym z przedszkoli.