Pismo Pani Anny Korfel-Jasińskiej Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ws. koronawirusa

W załączeniu pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anny Korfel-Jasińskiej, które zostaliśmy zobowiązani przekazać Państwu.