Specjalne Potrzeby Edukacyjne w Przedszkolu High Five

Czy wiesz, że około 20% dzieci posiada specjalne potrzeby edukacyjne (special educational needs; skrót SPE)?

 

Specjalne potrzeby edukacyjne - SPE
Specjalne potrzeby edukacyjne – SPE

SPE dotyczą dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z deficytami w rozwoju oraz wybitnie zdolnych.

Współcześnie sprowadza się to w procesie edukacji do zapewnienia:
– nauczycieli – specjalistów,
– specjalnego, zindywidualizowanego w zakresie tempa i wymagań programu oraz adekwatnych metod nauczania,
– odpowiednich warunków lokalowo – bytowych, w jakich odbywa się proces nauczania,
– specjalnych form sprawdzania poziomu ich wiedzy i umiejętności.

 

Każde dziecko jest inne. W Przedszkolu High Five zapewniamy indywidualizację rozwoju każdego dziecka (nie tylko ze SPE), stosownie do jego potrzeb i możliwości. Nauczyciele są zobowiązani indywidualizować pracę z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

 

Zapraszamy do Przedszkola High Five – www.przedszkolehighfive.pl/rekrutacja-zapisy/

___

Tymczasem przedszkolehighfive.pl informuje rodziców o trwającej rekrutacji do naszego przedszkola, dlatego zapraszamy dzieci urodzone w latach 2013-2017.