Edukacja holistyczna

Celem wychowania przedszkolnego jest holistyczne podejście do rozwoju dziecka.

 

Nowoczesna europejska edukacja wymaga zweryfikowania tego, co powinno być nauczane w przedszkolach oraz jak powinno być przekazywane dzieciom, aby sprostać wymaganiom XXI wieku.

Dziecko nie ma być przystosowywane do realizowanego programu, czyli do edukacji. Proces powinien być odwrotny. Uważamy, że to edukacja ma być nastawiona na całościowy rozwój dziecka!

Edukacja holistyczna winna być przepełniona wielokierunkową zabawą i sytuacjami edukacyjnymi. Uważamy, że żadne przedszkole nie powinno być odbierane przez pryzmat lekcji szkolnych i godzin przeznaczonych na realizację materiału. Dlatego w Przedszkolu High Five chcemy stawiać na pełny, całościowy rozwój dziecka, a nie tylko jednego nurtu czy profilu.

 

___

Tymczasem przedszkolehighfive.pl informuje rodziców o trwającej rekrutacji do naszego przedszkola, dlatego zapraszamy dzieci urodzone w latach 2013-2017.