Zgodnie z Podstawą Programową co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela).


Zabawa będzie organizowana w przedszkolu, w jednej z trzech sal, jak i poza nim. Nad bezpieczeństwem będą zawsze czuwali nauczyciele.

indoor preschool slide!
Źródło: kristin :: prairie daze, indoor preschool slide!, https://www.flickr.com/photos/7406573@N05, (dostęp: 25.03.2019).