Opłata startowa to jednorazowa opłata zwana również wpisowym, która pobierana jest przy zapisie dziecka do przedszkola z tytułu przygotowania na dany rok szkolny tzw. wyprawki.

Wpisowe w High Five wynosi 500 zł*.

*dla osób zapisujących dziecko na drugi rok szkolny opłata wynosi 300 zł na dany rok szkolny.

Opłata obejmuje m.in.:
– ubezpieczenie NNW,
– materiały plastyczne,
– materiały higieniczne,
– przygotowanie szafki i identyfikacji dla dziecka w przedszkolu.