Prawo do zasiłku opiekuńczego dla Rodziców w związku z zawieszeniem pracy przedszkola

Szanowni Państwo. W związku z tym, że mają Państwo dzieci w wieku przedszkolnym, przysługuje Państwu dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni na „zdrowe dziecko” na czas nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?

Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu przedszkola (druku ZUS Z-15 A).

Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-wazne-dla-rodzicow