Metoda Weroniki Sherborne

Dziś prezentujemy Państwu kolejną metodę, którą planujemy stosować w przedszkolu.

 

Metodą, która daje dobre efekty w stymulowaniu rozwoju fizycznego, umysłowego czy psychicznego dziecka jest metoda autorstwa Weroniki Sherborne.

 

Dlaczego ta? Metoda Sherborne ma charakter uniwersalny. Co więcej liczne badania potwierdziły jej skuteczność jako metody terapeutycznej, profilaktycznej czy właśnie stymulującej rozwój.

 

W Polsce upowszechniana jest od końca lat 70. XX wieku, a jej możliwości są wciąż odkrywane i co ważniejsze – poszerzane.

Istotą metody jest prowadzenie zajęć ruchowych i wywieranie wpływu na sferę emocjonalną i motoryczną. Jednocześnie zajęcia stymulują rozwój umysłowy, psychiczny gdyż rozwijają zdolność koncentracji uwagi, przyczyniają się do zdobywania zaufania do siebie, jak i do otoczenia, do kształtowania się pozytywnego obrazu samego siebie i pozytywnego nastawienia do świata.