Konkursy wewnątrzprzedszkolne:

 

– muzyczne (możliwość występu indywidualnego przed wszystkimi dziećmi w przedszkolu):

(dwie kategorie: piosenka polska, piosenka po angielsku)

  • Przegląd piosenki jesiennej – 27.10.2023
  • Przegląd piosenki zimowej (w tym tematyka świąteczna, tj. kolędy i pastorałki) – 15.12.2023
  • Przegląd piosenki o tematyce miłosnej – 14.02.2024
  • Przegląd piosenki wiosennej -22.03.2024
  • Przegląd piosenki wakacyjnej – 12.07.2024

Miejsce konkursów – sala nr 2 w budynku głównym.

– plastyczne

  • Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową – termin na składanie prac do 18.12.2023

W dniach 18-22.12.2023 prace zostaną wystawione w holu przy wejściu do przedszkola.

  • Konkurs plastyczny „Kartka Wielkanocna” – termin na składanie prac – do 25.03.2024

W dniach 25-29.03.2024 prace zostaną wystawione w holu przy wejściu do przedszkola.

– pozostałe:

  • Dzień Matematyki – 14.03.2024 – Konkursy matematyczne dla dzieci
  • Dzień Sportu – 05.04.2024 – zapraszamy do konkursu w parach – Rodzic + Dziecko